Vormsi Lasteaed-Põhikooli tööpakkumised 2021/2022 õppeaastaks

Vormsi Lasteaed-Põhikool otsib järgmiste õppeainete õpetajaid (osakoormusega):

* eesti keel ja kirjandus

* töö- ja tehnoloogiaõpetus

* kodundus ja käsitöö

* kehaline kasvatus

Kandidaadilt ootame õpetaja kvalifikatsioonile vastavat haridust, häid erialaseid oskusi, kasuks tuleb kogemus liitklassidega töötamisel.

Tööleasumise aeg:1. septembril 2021.

Avaldust, haridusttõendavate dokumentide koopiaid ja cv-d ootame hiljemalt 25.08. augustiks 2021 aadressil kool@vormsi.ee. Lisainfo tel. 53025275.

Vormsi