COVID-19 piirangud alates 9. augustist 2021

Kõige uuem ja täpsem info COVID-19 piirangute kohta on alati valitsuse ametlikult kodulehelt kriis.ee


Alates 9. augustist võib ilma kontrollita üritustel ja tegevustes osaleda siseruumides kuni 50 ning õues kuni 100 osalejat. Sisetingimustes kehtib piirarv kogu hoones või territooriumil, näiteks mitte vaid ühes teatrisaalis, vaid kogu teatris.

Üritused COVID-19 tõendiga

Suurema osalejate arvuga üritused ja tegevused saavad toimuda vaid COVID-19 tõendiga. See tähendab, et üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed.

Üritusel või tegevuses osalemiseks saab kuni 48 tundi varem teha antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem PCR-testi.

Korraldaja peab kontrollima kõigi inimeste tõendeid, nende ehtsust ja kehtivust ning kahtluse korral tuvastama tõendi esitaja isikusamasuse. Kontrollida tuleb kõiki pealtvaatajaid, aga ka töötajaid, toitlustajaid ja esinejaid. Kui inimene oma nakkusohutust ei tõenda, siis ei saa ta üritusel või tegevuses osaleda.

Maskikandmise kohustus

Kohustuslik on kanda maski ühistranspordis, sealhulgas parvlaevas. Samuti tuleb kanda maski jumalateenistusel. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed ega siis, kui see pole tervislikel põhjustel või muid olulisi põhjusi arvestades mõistlik.

Laste- ja noortetegevused

Lastele ja kuni 18aastastele noortele ei ole nakkusohutuse tõendamisega seotud osavõtjate arvu piirangut huvihariduse, -tegevuse, noorsootöö, täiendkoolituse ja -õppe valdkonnas, samuti sportimisel ja treenimisel. Tegevusi tuleb viia läbi hajutatult, täita desinfitseerimisnõudeid, õhutada siseruume ja järgida muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid.

Vormsi