VII Eesti Saarte mängud 19.08.2018 a. Hiiumaal Kärdlas

19. augustil 2018 toimuvad Kärdlas VII Eesti saarte mängud. Mängudest saavad osa võtta kõik Eesti püsiasustusega saared. Osa võtta soovijatel palume valda teada anda!
JUHEND
Alad ja toimumiskohad:
Kergejõustik – Kärdla staadion
Rannavõrkpall – Kärdla rand
Tänavakorvpall – Kärdla kooli võimla
Tennis – Kärdla tenniseväljakutel
Mälumäng – Kärdla staadion
Juhtimine ja korraldamine:
Eesti Saarte mängud korraldab Hiiumaa Spordiliit koostöös Hiiumaa valla ja Hiiumaa
Spordiklubidega.
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele võistlusmäärustele, v.a.
juhud, kui käesolev juhend määratleb teisiti.
Osavõtjad:
Eesti Saarte mängudest lubatakse osa võtma Eestimaa saarte püsielanikud ja
suvesaarlased.
Püsielanikega saarte või laidude eest võivad võistelda ka selle omavalitsuse
elanikud, kelle haldusterritooriumil saar või laid asub.
Iga sportlane võib võistelda ainult ühe saare eest.
Mängude kava
Mängude kavas on järgmised spordialad:
1. Kergejõustik
Võistkonna suurus piiramata
100 m jooks M+N
800 m N
1500 m M
kaugushüpe M+N
kuulitõuge M+N
kettaheide M+N
Väike Rootsi teatejooks 100+200+300+400 (100 ja 300 jooksevad naised 200
ja 400 mehed).
2. Rannavõrkpall
Iga saar võib välja panna kuni 4 võistkonda (2 meeste ja 2 naiste), võistkonna
suurus 2+1 liiget.
Võistlussüsteem selgub pärast eelregistreerimist. Mängitakse liivakattega väljakul
rannavõrkpalli reeglite järgi.
3. Tänavakorvpall 3 on 3
Iga saar võib välja panna kuni 6 võistkonda (3 meeste ja 3 naiste).
Võistlussüsteem selgub pärast eelregistreerimist.
Võistkonna suurus neli mängijat, väljakul 3 mängijat.
4. Tennis
Võistkonna moodustavad segapaarid.
Iga saar võib välja panna kuni 2 võistkonda.
Võistlussüsteem ja mängude pikkus selgub pärast eelregistreerimist.
Mängitakse neljal saviliiva väljakul ja vajadusel ka ühel kõvakattega väljakul.
5. Mälumäng
Võistkonna suuruseks on 1-5 liiget, iga saar saab panna välja ühe võistkonna. Kokku
esitatakse 30 küsimust, 15 küsimust spordist ja 15 muudest valdkondadest.
Küsimusi on nii Eestist, kui kogu maailmast.
Küsimused on paigutatud kuude küsimuste gruppi, viie kaupa.
Küsimused esitatakse gruppide kaupa, üks küsimuste grupp korraga ja seda
kirjalikult paberi peal.
Küsimustele vastatakse eraldi vastuselehele koheselt küsimuse järele.
Ühele küsimuste grupile on aega võistkonnal vastata 6 minutit.
Autasustamine
Alade võitjaid autasustatakse medali ja diplomiga. Selgitatakse välja saarte
mängude alade võitjad. Saarte vahelist arvestust ei peeta. Autasustamine toimub
jooksvalt võistluspaikades.
Üldist
Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
Osalejate toitlustamine toimub võistluspäeval Kärdla Põhikooli sööklas kell 13.00 –
15.00
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab spordiala vanemkohtunik.
Registreerimine ja osavõtutasu
Eelregistreerimise palume teostada hiljemalt 13. augustiks 2018.a.
Eelregistreerimisel piisab, kui esindajad registreerivad võistkonnad, osalejate
nimeline registreerimine toimub võistluspäeval ala kohtunikule esitatud
ülesandmislehe kaudu..
Hiiumaa Spordiliit, Anton Kaljula – anton@hiiumaasport.ee
Kergejõustik – kjkhiiker@gmail.com
Rannavõrkpall – ylarikaibald@gmail.com
Tänavakorvpall – mati.kiiver@gmail.com
Tennis – tiiu.masing@mail.ee
Mälumäng – tasuja86@hotmail.com
Osavõtutasu võistleja kohta on 5,00 eurot, mis tuleb üle kanda Ühendus Hiiumaa Spordiliidu
poolt esitatud arve alusel vastavalt maksetähtajale.
Kutsume kõikide saarte tugevaid mehi ja naisi Hiiumaale juba 18. augustil
võistlema Hiiumaa rammumehe tiitlile ja osalema Hiiumaa rattamaratonil
Kohtumiseni VII Eesti Saarte mängudel Kärdlas!
AJAKAVA 19.08.2018
11.30 mandaat
12.00 VII Saarte mängude avamine
12:20 kergejõustik 100 m M, kaugus N, kuul M, ketas N
13.15 kergejõustik 100 m finaal M
12:30 rannavõrkpall
12:30 tänavakorvpall
12:30 tennis
13:20 kergejõustik 100m N, kaugus M, kuul N, ketas M
14.15 kergejõustik 100 m finaal N
13:40 kergejõustik 800 m N
13:50 kergejõustik 1500 m M
13:00 -15:00 lõuna
14:30 kergejõustik väike Rootsi teatejooks
15:00 mälumäng
17.00 võistluste lõpetamine

Vormsi