Kutse Vormsi strateegiapäevale vol2

Aeg: 10. augustil 2018 kell 10:00-14:00
Koht: Vormsi rahvamaja
Jätkuks maikuus toimunud Vormsi strateegiapäevale on meil hea kutsuda
kõiki huvilisi järjekordsele arutelule, kus tutvustakse olulisemaid Vormsi
saare ees seisvaid valikukohti, senise arengukava koostamise vahetulemusi
ja arutatakse kõige olulisemate tegevuste üle, mida järgmistel aastatel
saare elu parandamiseks on vaja ette võtta.
Vormsi arengukava uuendamise eesmärk on saada kokku piisavalt
ambitsioonikas, aga samal ajal realistlik nägemus sellest, millist Vormsit me
soovime ja kuidas aidata kaasa saare identiteedi, kultuuri, hariduse, majanduse
ja tööhõive ning puhta looduskeskkonna hoidmisele ja arendamisele.
Strateegiapäevale on oodatud kõik valla aktiivsed inimesed, kes soovivad
panustada valla arengusse. Kindlasti ootame kõiki, kellel on oma nägemus valla
ees seisvatest probleemidest ja võimalikest lahendusvariantidest. Toome kokku
eri valdkonna inimesed, sh ettevõtjad, turismiga tegelejaid, kultuuri- ja
haridusinimesed, kohaliku külaelu edendajad, noored ja vanemad, saare
püsielanikud ja Vormsiga kaugemalt seotud inimesed.
Vormsi valla arengukava aitavad koostada ja strateegiapäeva viivad läbi Ragnar
Siil ja Jorma Sarv kultuuripoliitika ja loomemajanduse mõttekojast Creativity
Lab.
Kohtumiseni 10. augustil kell 10 Vormsi rahvamajas!

Vormsi