Teade Förby küla Pihlaka detailplaneeringu eskiisi avalikust arutelust

Vormsi Vallavolikogu 28. augusti 2017. a otsusega nr 11 algatati detailplaneering Förby küla Pihlaka
maaüksusel.
Detailplaneeringu eesmärk on maa jagamine kaheks krundiks piki külateed, sihtotstarbe muutmine
elamumaaks, kruntide ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, kommunikatsioonide asukoha
määramine ja ehituskeeluvööndi vähendamine.
Algmaterjalidega on võimalik tutvuda Vormsi valla kantseleis või Vormsi valla kodulehel
www.vormsi.ee avalik teave https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=153861
Pihlaka detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda siin https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?
itm=166014
Pihlaka detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 19.04.2018 kell 10.30
Hullo Koolituskeskuses

Vormsi