Teade Förbyranna, Mere, Jaagu detailplaneeringu eskiisi avalikust arutelust

Vormsi Vallavolikogu 25. septembri 2017. a otsusega nr 15 algatati detailplaneering Förby küla 3,1 ha
suurusel maa-alal, mis hõlmab Mere katastriüksuse 90701:001:0493, Jaagu katastriüksuse
90701:001:0489 ja Förbyranna katastriüksuse 90701:002:0395.
Detailplaneeringu eesmärk kruntide ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine,
kommunikatsioonide asukoha määramine ja ehituskeeluvööndi vähendamine
Algmaterjalidega on võimalik tutvuda Vormsi valla kantseleis või Vormsi valla kodulehel
www.vormsi.ee avalik teave https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=156620
Förbyranna, Mere, Jaagu detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda siin
https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=166017
Förbyranna, Mere, Jaagu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 19.04.2018 kell 11.00
Hullo Koolituskeskuses

Vormsi