TEADE!

Alates 02.04.2018 kehtib massipiirang 8 tonni kõikidel Vormsi valla teedel.
Vormsi valla teede nimekiri on leitav
https://teeregister.riik.ee/mnt/index/report/road/show.do?
resultID=f018670f4c35670f0dcc53120b0f11&reportID=e0189eee4c359eee0dcc53120b0f11

Alus Liiklusseadus § 5 2 lg 2:

(2) Kui pinnase sulamise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu on tee
konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib teed kahjustada või liigelda on ohtlik, võib avalikult kasutatava tee omanik tee või selle osa teatavaks ajaks sulgeda või teel liiklust piirata.
Käesolev teade avaldatakse Vormsi valla kodulehel ja masspiirang kehtib kuni käesoleva
teate kehtetuks tunnistamiseni ning vastava märke avaldamiseni valla kodulehel.

Teate koostas Vallavalitsuse 2016. aasta 16. veebruari korralduse nr 7 alusel
kinnisvaraspetsialist V. Sarapuu.

Vormsi