Sotsiaalkindlustusamet pakub riiklikku perelepitusteenust

Alates 1. septembrist käivitus perelepitusteenus riiklikul tasandil ning seda pakub sotsiaalkindlustusamet. Teenus on lapsevanematele tasuta. Seni pakuti perelepitusteenust kohaliku omavalitsuse või perede enda rahastusel. 

Igal aastal pöördub last puudutavate küsimuste lahendamiseks kohtu poole ligi 4000 inimest. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna 2021. aasta pöördumistest moodustasid hooldusõiguse ja perekonnaõigusega seotud küsimused kokku ligi neljandiku kõigist pöördumistest. 

„Uuringute ja välisriikide praktika kohaselt on perelepituse korral tõenäolisem jõuda kokkuleppele küsimustes, mis puudutavad lapse heaolu, elatisabi ja suhtluskorda. Seega rääkis riikliku teenuse kasuks mitu asjaolu: soov toetada peresid ja tagada teenuse ühtlane kvaliteet ning kättesaadavus kogu Eestis,“ selgitab sotsiaalkindlustusameti peadirektor Maret Maripuu. 

Riikliku perelepitusteenuse seaduse jõustumisega algab tihe koostöö kohtutega. Kui kohtule esitatakse avaldus, mis puudutab lapse suhtluskorda, suunab kohus vanemad üldjuhul esimesena perelepitusse. Erandiks on pered, kus vanem on olnud teise vanema või lapse vastu vägivaldne. 

Uue muudatusena lisandub ka laste kaasamine. See annab võimaluse, et ka nemad oleksid protsessis paremini kuuldavad ja nende arvamusega arvestatakse. Laste kaasamine perelepitusse toimub lapse vanust ja valmisolekut arvestades.

Teenuse saamiseks tuleb perel esitada sotsiaalkindlustusametile taotlus iseteeninduse või kirja teel info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Taotlusesse tuleb märkida nii vanemate kui ka laste andmed ja kirjeldada, milles on erimeelsused tekkinud. Perelepitus on vabatahtlik, seega peavad mõlemad vanemad andma nõusoleku teenusel osalemiseks. 

Riikliku perelepituse oluline info on koondatud sotsiaalkindlustusameti kodulehele: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/riiklik-perelepitusteenus, kust leiab nii koordinaatorite kontaktid, juhendmaterjale lapsevanematele kui ka muud infot teenusel osalemise kohta.

Täpsemat infot saab ka valla sotsiaaltöö- ja haridusspetsialistilt, kelle poole võib pöörduda kõigi lapsi, perekondi ja eakaid puudutavate küsimustega. Võta ühendust: Janika Viilma, telefon: 5303 5222, e-post: janika@vormsi.ee 

Vormsi