Pakkumiskutse

Hullo küla veemajandusprojekti omanikujärelvalve teostamiseks.

Hanke lepingu eseme tehniline kirjeldus koosneb järgnevatest dokumentidest:

1. Ehitushanke HD tellija tingimused

2. Ehitushanke HD juhised pakkujale

3. Ehitushanke HD hankeleping

4. Ehitushanke töömahu loend

5. Joonised.dwg

6. Joonised.pdf

4. Ehitushanke kvalifitseerimistingimused ja vastavustingimused

5. Vorm 1 Ehitushanke pakkuja tingimused

6. Vorm 2 Ehitushanke pakkumuse lisa

7. Vorm 3 Ehitushanke pakkuja projektijuht

8. Vorm 4 Ehitushanke pakkuja projektijuhi CV

Hullo küla veemajandusprojekti ehitamiseks kuulutab Vormsi vallavalitsus välja lihthanke riigihangete registris pärast omanikujärelvalve teostajaga lepingu sõlmimist. Omanikujärelvalve töö peab sisaldama ka lihthanke käigus tekkivatele küsimustele vastamist.

Pakkuja peab vastama Majandus­ ja taristuministri 6. augusti 2015. a määrususele nr 108 „Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded” https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1070/8201/5016/MKM_m108_lisa.pdf.

Pakkumise esitamise tähtaeg on 02. september 2016 kell 12.00

Pakkumises märkida ära hind (käibemaksuta/käibemaksuga).

Pakkumine esitada kas kinnises ümbrikus aadressile 91301 Läänemaa Vormsi

vald Hullo Vormsi vallavalitsus märgusõnaga “Hullo OJV”

või digiallkirjastatult e­mailile vv@vormsi.ee

Pakkumise dokumendid

HD Hankeleping Hullo veemajandusprojekt

HD Juhised Pakkujale

HD Tellija tingimused1

Joonised2016T_ver2

Kvalifitseerimistingimused ja vastavustingimused

Töömahuloend

Vorm 1 Pakkuja kinnitused

Vorm 2 Pakkumuslisa

Vorm 3 Pakkuja projektijuht

Vorm 4 Pakkuja projektijuhi CVid

Joonised.dwg

 

Vormsi