Maakasutustoetuste taotlemise viimane päev 30. september

Avaldusi maakasutustoetuste saamiseks saab esitada Vormsi Vallavalitsusele 1-30. septembrini.

Maakasutustoetuste maksmise määrus on avalikustatud Riigi teatajas ja valla kodulehel.

Avalduse vorm on kättesaadav kodulehe rubriigis avalduste vormid.

Vormsi