KUTSE VORMSI VALLAVOLIKOGU ISTUNGILE

Vormsi vallavolikogu 8. koosseisu 3. istung toimub neljapäeval, 16. novembril 2017. a kell 9.00
Hullo koolituskeskuses.

1. Maaelu- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
2. Sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
3. Maaelu- ja majanduskomisjoni liikmete kinnitamine.
4. Sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni liikmete kinnitamine.
5. Eelnõu: vallavalitsuse liikmete kinnitamine.
6. Eelnõu: Borrby kruusakarjääri kaevandamisloa heakskiitmine (ettekanne Tanel Viks).
7. Eelnõu: Vormsi vallavolikogu 25.09.2017 otsuse nr 16 muutmine (ettekanne Tanel Viks).
8. Eelnõu: Osalemine Mittetulundusühingus Harjumaa Ühistranspordikeskus Vormsi valla
bussiliini nr 37 korraldamises (ettekanne Tanel Viks).
9. Eelnõu: Vormsi valla 2017. aasta teine lisaeelarve (ettekanne Tanel Viks).
10. Info.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56

7. päevast pärast istungi toimumist.

,

Vormsi