Massipiirangu teade

Alates 23.11.2017 kehtib massipiirang 8 tonni kõikidel Vormsi valla teedel.
Vormsi valla teede nimekiri on leitav
https://teeregister.riik.ee/mnt/index/report/road/show.do?
resultID=f018670f4c35670f0dcc53120b0f11&reportID=e0189eee4c359eee0dcc53120b0f11

Alus Liiklusseadus § 5
2
lg 2:

(2) Kui pinnase sulamise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu on tee
konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib teed kahjustada või liigelda on ohtlik, võib avalikult kasutatava
tee omanik tee või selle osa teatavaks ajaks sulgeda või teel liiklust piirata.
Käesolev teade avaldatakse Vormsi valla kodulehel ja masspiirang kehtib kuni käesoleva
teate kehtetuks tunnistamiseni ning vastava märke avaldamiseni valla kodulehel.
Teate koostas 23.11.2017 läbiviidud valla teede ülevaatuse ja Vallavalitsuse 2016. aasta
16. veebruari korralduse nr 7 alusel kinnisvaraspetsialist V. Sarapuu.

Vormsi