Kutse volikogule

KUTSE VORMSI VALLAVOLIKOGU ISTUNGILE

Vormsi Vallavolikogu 8 koosseisu 2. istung toimub reedel, 27. oktoobril 2017. a kell 9.00 Hullo
koolituskeskuses.

1. Eelnõu: Vallavanema valimine ja vallavanema palga määramine.
2. Eelnõu: Revisjonikomisjoni esimehe valimine.
3. Eelnõu: Revisjonikomisjoni liikmete valimine.
4. Info.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56 7
päevast pärast istungi toimumist.

Vormsi