Kliimaministeerium alustas romukampaaniaga

Romukampaania toimub sellel aastal 25.06-14.07.2024 ja kestab kokku kolm nädalat.

Romukampaania eesmärk on koguda kokku pikalt seisma jäänud sõidukid, mis enam kasutust ei leia ning sellega vähenda ohtu keskkonnale. Kampaania on mõeldud ka neile, kellel ei ole võimalik ise oma romusõidukit vastavasse kogumispunkti viia. Kui muidu peab omanik romusõiduki jäätmekäitlejale ise ära viima või organiseerima transpordi ja tasuma romusõiduki äraveo eest, siis kampaania raames tullakse sõidukile tasuta järele, olenemata sellest kui kaugel sõiduk asub või kui halvas seisukorras romusõiduk on. Romukampaania raames romusõidukite eest raha ei maksta.

Võrreldes varasemate kampaaniatega on sellel aastal kaks muudatust.

  1. Sellel aastal on võimalik sõidukeid ära anda ka inimestel, kelle nimele hoovis seisev romu ei kuulu.  Sellise sõiduki kohta tuleb saata digitaalselt allkirjastatud taotlus Transpordiametile, kes palub auto omanikul vormistada volituse sõiduki üleandmiseks jäätmekäitlejale. Pärast volituse saamist tuleb äraveo tellimiseks pöörduda Eesti Autoammutuste Liit MTÜ või Kuusakoski AS poole, misjärel väljastab jäätmekäitleja lammutustõendi, mille alusel kustutatakse kadunud sõiduk registrist.
  2. Rõhutame, et sellel aastal saab anda ära ka osaliselt lammutatud sõidukeid. Omanik saab tellida veo osaliselt lammutatud sõidukile ja ei pea sellega seoses jäätmekäitluskulusid kandma.  Proovime saada peatatud kandega sõidukite registri puhtamaks.

Transpordiamet võtab valdajatelt taotlusi vastu kuni 14.07.24 ning taotlusi menetletakse kolm päeva. Alguses Transpordiamet helistab omanikule ning seejärel saadab emaili. Omanikult oodatakse vastust kolm päeva.

Jäätmekäitlejad võtavad tellimusi vastu 25.06-18.07.2024.

*Lisaks väljastab kampaania raames Transpordiamet  tasuta registritunnistuse digidokumendi, kui omanikul on registreerimistunnistus kaduma läinud.

Rohkem infot: Hoov puhtaks! Lase oma autoromu tasuta ära viia! | Kliimaministeerium

Vormsi