Euroopa väikesaarte ühenduse ESIN konverents Eestis

6.- 9. septembrini toimus Eestis Euroopa väikesaarte ühenduse ESIN (European Small Island Federation) konverents ja aastakoosolek. Konverentsist võttis osa 50 inimest Rootsist, Šotimaalt, Iirimaalt, Soomest, Taanist, Horvaatiast, Ahvenamaalt ja Eestist. Lisaks oli kohal ka esindus Brüsselist. Ühtekokku oli esindatud 27 Euroopa  väikesaart: väliskülalisi 16 erinevalt saarelt ja Eesti saari  esindatud 11. 

Selle aasta konverents toimus Kihnus, kus esimestel päevadel oli külalistel võimalik tutvuda Kihnu elu, pärandi ja võimalustega. Neljapäev oli sisuka konverentsi “Saartepoliitika ja elamiskõlblikkus väikesaarel” päralt. Konverentsi käigus andis iga osalev riik ülevaate oma saartepoliitikast ja hetkeseisust saarte seaduse väljatöötamisel või edasiarendamisel. RoseMarie Hellen ja Pia Prost (Soome) tutvustasid tööriista, mille abil saab hinnata saare elamiskõlblikkust.

Erinevate riikide saartepoliitika tutvustustest jäid kõlama sarnased probleemid: elanikkonna vähenemine, noorte äravool, kitsaskohad ühistranspordis, saarte ülekoormatus turismihooaja suvisel kõrghetkel (nt transpordi, prügimajanduse ja kanalisatsiooni-süsteemide näol), mobiiliühenduse ja internetitõrked. Rootsi saartel ei ole saarte seaduse loomisele veel mõeldud; Soomes, Horvaatias, Šotimaal ja Eestis on saari puudutav seadus olemas (Eestis püsiasustusega väikesaarte seadus). Nii nagu muutub elu, vajavad ka need regulatsioonid pidevat ülevaatamist. Üle-Euroopa on saartel tekkinud põletav probleem maaomandi teemadel. Väikesaarte maad jõuavad mügitehingute kaudu tihti mujal elavate inimeste valdusesse, mis tekitab kohalikele elanikele ületamatuid raskusi – senise maakasutuse ülesütlemine, rendihindade tõus, maakasutuse komplitseeritus, loodushoiualade nõuete täitmise võimatuks muutmine, kohaliku traditsioonilise elulaadi lõppemine ja palju muud. 

Reedel, 9.09 saabus viis külalist Soomest ja Šotimaalt Vormsile, kus me saare pärandit, lugu ja olemust tutvustasid Vormsi Talumuuseumi ja Vormsi Püha Olavi kiriku eestvedajad. Õhtu lõppes väikeses seltskonnas, kuid nmeeleoluka koosviibimisega Rumpo Mäe talus. Paljude teemade hulgas arutati võimalikku koostööd põliselu edendamiseks, saartele omase pärandi elustamisks ja edasiandmiseks ning saartel elavate noorte ühistegevusteks. 

Euroopa väikesaarte ühenduse 2023. aasta aastakohtumine toimub Iirimaal.

2022. aasta kokkusaamise korraldas Eesti Saarte Kogu ning selle toimumist  toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Vormsi