Algavad üldplaneeringu arutelud

Uue Vormsi valla üldplaneeringu ettevalmistused on sealmaal, et aeg on küps konkreetsemateks aruteludeks. 

Kohtume juba sellel reedel, 3.11 Hullos Rahvamajas. Kogunemist alustame kell 13.30, ametlikuks osaks saab plaanida kell 14.00. – 16.30, mil soovijatel on võimalik arutelu jälgida ka veebi vahendusel (LINK liitumiseks). 

Arutelude ajakava on järgmine:

3.11.2023. Teemaks: külasüdamed; detailplaneeringu kohustus; planeeritud maakasutus – juhtotstarvete määramine (elamumaad, tootmismaad, ärimaad, puhke- ja virgestusmaad, tehnomaad, transpordimaad, jäätmehoidla maad, ühiskondlike hoonete maad jne).

1.12.2023. Teemaks: tehnotaristu (elekter, tuletõrje veevõtukohad, puurkaevud, puhastid jms); taastuvenergia; teedevõrk ja teede avalik kasutus; matkarajad; külasadamad. 

5.01.2024. Teemaks: väärtuslik põllumajandusmaa; väärtuslik maastik; esmane rohevõrgustiku analüüs; miljööväärtuslikud alad; vaated; kohaliku kaitse objektid.

2.02.2024. Teemaks: maakasutuse- ja ehitustingimused; muud jooksvad teemad. 

Rohkem infot www.vormsi.ee

 

Vormsi