Võimalik reostus merel ja rannikul

17. oktoobril märgati Lääne-Nigula vallas Dirhami kandis õliga määrdunud linde. Merevägi tuvastas seirelennul Dirhami sadamast kirdes meres võimaliku reostuse. Päästeamet kontrollis 17. ja 18. oktoobril selle piirkonnas randu, kuid reostust ei leidnud. Samuti pole 18. oktoobri päeva jooksul enam veepinnal reostust märgatud. Sellegipoolest edastame info Lääne-Harju, Lääne-Nigula ja Vormsi kohalikele omavalitustele teadmiseks, et juhul kui kodanikud märkavad Vormsist Paldiski poolsaareni rannas õliseid linde või õlireostust, palume teavitada sellest numbril 1247 või 112. Merevägi jätkab piirkonna monitoorimist.

Lühijuhised rannikureostuse leidmisel:

– randa uhutud naftasaadused tunneb ära kas iseloomuliku vänge naftasaaduste lõhna või välimuse järgi;
– sageli on naftareostus mustjas-pruunikate laikude või kogumike-känkardena, harvemini õlise vedela kihina kividel või liival, vahel esineb kergematel koostisosadel vikerkaarevärvilist sillerdust;
– naftareostuse leidmisel arvesta, et tegemist on toksilise reostusega, väldi jalatsite ja riiete ning eriti katmata kehaosade määrdumist;
– nafta aurustuv fraktsioon võib ärritada hingamisteid ja silmi, hingamisteedesse või neelu sattunud reostus võib põhjustada mürgituse;
– naftareostus võib olla täielikult või osaliselt kaldale uhutud vetikate, muda või liivasetete sisse mattunud ja sealt ka uuesti vette lekkida;
– naftareostusega saastunud kohal leidmisel tuleb vältida tugevalt reostunud rannaalal viibimist ja reostusega määrdumist ning selle laiali kandmist;
– lemmikloomadega rannas viibides veenduda, et need ei satuks reostunud alale, ei määriks end, ei hingaks ega sööks sisse toksilisi naftareostust;
– naftareostuse korral võib rannas või rannikuvees esineda õliga määrdunud linde. Nende kohtamisel vältida nende peletamist nii inimete kui lemmikloomade poolt. Samuti on keelatud volitamata ja vastavate oskusteta isikute poolt nende püüdmine, sest spontaanne abistamine ei ole enamasti tulemuslik. Samuti vältida lemmikloomadel poolt õliste lindude peletamist või ründamist. Õlise linnu murdmine võib põhjustada ka lemmiklooma mürgituse;
– rannikult või rannalähedasest veest õlireostuse ja/või õliste hädas lindude leidmisel on edasise tegevuse korraldamiseks oluline sellest kiiresti teavitada.

Teatamisel on oluline anda võimalikult täpne asukoht või koordinaadid, millist laadi naftareostus leiti, kas on näha võimalikku reostuse allikat, kui suurel alal see võib levida, kas on näha õliga määrdunud linde või muu asjakohane info.

 

PÄÄSTEAMET 

www.rescue.ee

http://www.facebook.com/paasteamet

Vormsi