Vallavalitsus

Vormsi Vallavalitsus on täidesaatev organ, mille moodustab vallavanem. Vallavalitsuse kinnitab volikogu. Vallavalitsuse ülesandeks on valmistada ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi, lahendada ja korraldada jooksvaid kohaliku elu küsimusi ning täita muid volikogu poolt talle pandud või delegeeritud ülesandeid. Vallavalitsus on kutsutud kokku järgides põhimõtet, et esindatud oleksid saare erinevate elualade esindajad. Vastavalt Vormsi valla põhimäärusele on vallavalitsus viie- kuni üheksaliikmeline.

Vormsi valla omavalitsuslik staatus kinnitati 19. detsembril 1991. Vastava tunnistuse andis välja Eesti vabariigi ülemnõukogu, millele on allakirjutanud esimees Arnold Rüütel.

Alates sellest ajast on olnud Vormsi vallavanemad: Rudolf Kägu, Ene Sarapuu, Teet Vainola, Andres Koch, Ants Varblane, Meelis Mägi, Daina Jüristo, Uku Sulev Kuut, Urmas Pau ja Meeme Veisson.

1. jaanuari 2018. a. seisuga on Vormsi vallas registreeritud 419 elanikku.

Tutvu Vormsi Valla 2011-2025 arengukavaga.

Vormsi Valla põhimäärus. 

Vallavalitsuse liikmed

Tanel Viks

Vallavanem

E-post: tanel@vormsi.ee

Valvi Sarapuu

Vallavalitsuse liige

E-post: valvi@vormsi.ee

Ahti Allik

Vallavalitsuse liige

E-post: ahti@vormsi.ee

Koit Kõiveer

Vallavalitsuse liige

E-post: koitkk@gmail.com

Harri Rosenblad

Vallavalitsuse liige

E-post: harry.rosenblad@gmail.com

Jonne Berggren

Vallavalitsuse liige

E-post: jonne.berggren@laane.maavalitsus.ee

Heily Piip

Vallavalitsuse liige

E-post: heily.piip@vormsi.edu.ee

Vallavanem

Tanel Viks
Telefon: (+372) 52 96 318
Mobiil: (+372) 58 85 7194
E-post: tanel@vormsi.ee
Alus: Põhimäärus
Haridus: Kõrgharidus, Tallinna Ülikool

Vallasekretär

Eidi Leht
Mobiil: (+372) 50 70 927
E-post: eidi@vormsi.ee
Alus: Ametijuhend
Haridus: EPA kõrgharidus, pädevustunnistus

Järelevalveametnik

Jonne Berggren
Mobiil: (+372) 53 40 4211
E-post: jonne.berggren@laane.maavalitsus.ee
Alus: Käskkiri nr 20-2/12/2012
Haridus: Kesk-eriharidus, Tihemetsa Sovhoostehnikum

Kinnisvaraspetsialist

Valvi Sarapuu
Telefon: (+372) 53 073 269
E-post: valvi@vormsi.ee
Alus: Tööleping
EPA täiendkoolitused

Finantsjuht

Janne Nazarov                                                                                                             Alus: tööleping                                                                                                 Haridustase: kõrgharidus, raamatupidamise kutsekvalifikatsioon I tase,
magistrikraad omandamisel                                                                                   Eriala: majandusarvestus ja finantsjuhtimine

Haridus- ja sotsiaaltöö spetsialist, maavarade spetsialist

Meeme Veisson
Mobiil: (+372) 53 00 5196
E-post: meeme@vormsi.ee
Alus: tööleping

Referent

Elle Palmpuu
Telefon: (+372) 52 96 318
E-post: vv@vormsi.ee
Alus: tööleping
Haridus: kõrgharidus, TRÜ

Raamatupidaja

Ilona Laur
Mobiil: (+372) 53 32 4425
E-post: raamatupidamine@vormsi.ee
Alus: tööleping
Haridus: rakenduslik kõrgharidus, Audentese Erakool

Ehitusinspektor

Jaak Matsi
Mobiil: (+372) 50 420 44
esmaspäeviti 8.00-12.00
neljapäeviti 12.00-16.00
E-post: jaak@vormsi.ee
Alus: ametijuhend
Haridus: Kõrgharidus, Tallinna Polütehniline Instituut

Kultuuri- ja noorsootöö spetsialist

Tatjana Sääs
Mobiil: (+372) 53 43 6771
E-post: tatjana@vormsi.ee
Alus: tööleping
Haridus: Kõrgharidus, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Vallavalitsuse töötajate puhkused 2017

Vormsi Vallavalitsuse koosseis, palgamäärad ja teenistuskohtadele esitatavad nõuded

Ametnike palgaandmed

Vormsi vallavalitsuse privaatsuspoliitika

Toimingupiirangud

Vallavalitsuse palgajuhend

 

Vallavalitsuse tööaeg:

E-R 8.00-16.30
Lõuna 12.00-12.30

Kodanike vastuvõtt:

E 14.00-16.00
T,N 9.00-12.00 ja 14.00-16.00
K,R vastuvõttu ei toimu

Vormsi Vallavalitsuse kontaktandmed:

Registrikood 75022427,
Arveldusarve nr EE702200001120170356
Hullo küla, Vormsi vald, 91301 Läänemaa
Telefon: (+372) 52 96 318
E-post: vv@vormsi.ee

Amphora link ametlikuks kasutamiseks:

https://amphora1.carlsman.com/vormsivv/index.aspx