Hanked

 

Vormsi-valla-2020-aasta-hankeplaan

 

Hankekord

Vormsi valla hankekord

Riigihanked avalikustatakse riigihangete registris.

Alla riigihangete piirmäära hange:

Hanketeade

Vormsi vallavalitsus ostab Rumpo karjääris maaainese laadimise teenust.

Kaevandamine toimub kolme aasta jooksul, maksimaalne kaevandatav maht on 200 m3.

Palume esitada hinnapakkumine ühe m3 tõstmiseks.

Hinnapakkumine peab sisaldama kogu laadimise kulu, sealhulgas karjääri sõit.

Palume hinnapakkumised esitada Vormsi vallavalitsusele hiljemalt 14. septembriks 2020.a. kinnises ümbrikus, märgusõnaga “karjäär”.

Täpsem info

Meeme Veisson

Mob 5185 755

Email: meeme@vormsi.ee

Hanketeade teetöödeks

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja vähempakkumise Hosby ja Kärre teeservade korrastustöödeks

Pakkumine peab sisaldama hinda koos käibemaksuga, töö teostamise algus- ja lõpptähtaega  ning olema esitatud kinnises ümbrikus märgusõnaga “Hosby ja Kärre tee”  17. septembriks 2020. a kell 09.00 kirjalikult Vormsi Vallavalitsusse aadressil Hullo küla, Vormsi vald, 91301 Läänemaa.

Lisainformatsioon Vormsi vallamajast  Valvi Sarapuu, +372 530 732 69

e-mail valvi@vormsi.ee

Teostatavad tööd Hosby teel:

  • Töölõigu pikkus on 2,070 km riigimanteest kuni Billasa katastriüksusel paikneva truubini (90701:003:0500) mõlemas teeservas.
  • Mõlemal pool sõiduteed olevad sõidutee pinnast kõrgemal olevad peenrad tuleb maha lükata või välja kaevata nii, et sademeveel oleks võimalik sõidutee kattelt minema pääseda. Kõrvale lükatud peenra materjal tuleb objektilt minema transportida Rumpo karjääri (katastriüksus 90701:001:0745) nii, et seda saaks kasutada vajalikku täitematerjalina ehitusteks või vana karjääri rekultiveerimiseks. Parendatava teeosa
  • Kogu objekti ulatuses tuleb paremale poole sõiduteed kaevata kraav (nõva), soovituslikult 0,6-0,7 m sügavusele.
  • vasakpoolse peenra madalamatesse kohtadesse kogunev vesi tuleb põikkraavide abil juhtida sõiduteest eemale, parempoolsesse peenrasse põikkraave teha ei tohi, Keskkonnaameti keeld.

Tööde nimekiri Kärre teel:

  • Töölõigu pikkus on ligikaudu 1,1 km, kuni Erkorsa katastriüksuseni 90701:002:0119 mõlemas teeservas
  • Mõlemal pool sõiduteed olevad sõidutee pinnast kõrgemal olevad peenrad tuleb maha lükata või välja kaevata nii, et sademeveel oleks võimalik sõidutee kattelt minema pääseda. Kõrvale lükatud peenra materjal tuleb objektilt minema transportida Rumpo karjääri (katastriüksus 90701:001:0745) nii, et seda saaks kasutada  vajalikku täitematerjalina ehitusteks või vana karjääri rekultiveerimiseks. 
  • Alates riigimaanteest 250 m ulatuses paremal pool teeserva kuni maaparanduskraavini tuleb kaevata kraav (nõva) soovituslikult 0,6-0,7 m sügavusele.
  • vasakpoolse peenra madalamatesse kohtadesse kogunev vesi tuleb põikkraavide abil juhtida sõiduteest eemale.

 

Töö teostaja kooskõlastab tööd

Imatra Elekter AS-iga https://www.imatraelekter.ee/taotlus-elektripaigaldise-kaitsevoondis-tootamiseks/

ELA SA volitanud AS Connecto Eesti- Allkirjastatud taotlused saata e-maili aadressile elasa.haldus@connecto.ee

Riigihanked