Vormsi Vallavolikogu istung esmaspäeval, 19.detsembril

Vormsi Vallavolikogu 9. koosseisu 15. istung toimub esmaspäeval 19. detsembril 2022 kell 9.00 koolituskeskuses

 Päevakord:

  1. Vormsi Vallavolikogu 2022. aasta 20 mai otsuse nr 12 “Vormsi valla kohalike teede nimekirja kinnitamine“ muutmine (Maris Jõgeva)
  2. Vormsi Vallavolikogu 20. mai 2022.a määruse nr 8 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Vormsi vallas“ muutmine (Janika Viilma)
  3. Volikogu 16.09.2022 otsuse nr 20 „Vanaveski kinnistu 2953232 võõrandamine“ muutmine (Maris Jõgeva)
  4. Jalaka kinnistu võõrandamine (Maris Jõgeva)
  5. Nõusoleku andmine ehitamiseks detailplaneeringut koostamata, Suuremõisa, Augusti (Maris Jõgeva)
  6. Vormsi valla 2023. aasta eelarve I lugemine (Maris Jõgeva)
  7. Info

 

Volikogu istungeid on võimalik jälgida ja järele vaadata SIIN

Jaak Kaabel

volikogu esimees

Vormsi