Vormsi Vallavolikogu istung 13.10.2023

Vormsi Vallavolikogu istung toimub 13.10.2023 algusega kell 12.30 koolituskeskuses Hullos.

Istungit saab jälgida otseülekandena veebis

Päevakorra projekt:

1. Vormsi Vallavolikogu 19. augusti 2022 määruse nr 9 “ Vormsi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord” muutmine

Ettekandja
sotsiaaltöö ja haridusspetsialist Janika Viilma
Juhtivkomisjon
hariduskomisjon

2
. Vormsi valla noortevaldkonna tegevuskava kinnitamine
Ettekandja
sotsiaaltöö ja haridusspetsialist Janika Viilma
Juhtivkomisjon
hariduskomisjon

3
. Vallavara omandamine otsustuskorras, isikliku kasutusõigusega koormamine Vormsi Vallavalitsuse kasuks ja nõusoleku andmine mobiilisidemastide ehitamiseks detailplaneeringut koostamata (Kersleti küla, katastriüksus 90701:001:0392)
Ettekandja
majandus ja haldusspetsialist AndresAndi Sarv
Juhtivkomisjon
majanduskomisjon

4
. Vallavara omandamine otsustuskorras, isikliku kasutusõigusega koormamine Vormsi Vallavalitsuse kasuks ja nõusoleku andmine mobiilisidemastide ehitamiseks detailplaneeringut koostamata (Söderby küla, katastriüksus 90701:003:1442)
Ettekandja
majandus ja haldusspetsialist AndresAndi Sarv
Juhtivkomisjon
majanduskomisjon

5. Vormsi valla eelarvestrateegia 2024 2027 kinnitamine
Ettekandja
raamatupidaja Agle Romulus
Juhtivkomisjon majanduskomisjon


6.
Mittetulundusühingu Saarte Energiaagentuur asutamine
Ettekandja
vallavanem Maris Jõgeva
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

Vormsi