Vormsi vallavalitsus ostab Rumpo karjääris maaainese laadimise teenust.

Kaevandamine toimub kolme aasta jooksul, maksimaalne kaevandatav maht on 200 m3.

Palume esitada hinnapakkumine ühe m3 tõstmiseks.

Hinnapakkumine peab sisaldama kogu laadimise kulu, sealhulgas karjääri sõit.

Palume hinnapakkumised esitada Vormsi vallavalitsusele hiljemalt 14. septembriks 2020.a. kinnises ümbrikus, märgusõnaga “karjäär”.

Täpsem info

Meeme Veisson

Mob 5185 755

Email: meeme@vormsi.ee

Vormsi