Vormsi vallavalitsus alustab kahe mobiilsidemasti rajamist

Vormsi vald on 2024. aastal maakondade arengustrateegiate elluviimise meetme abil rajamas Vormsi saarele kahte 80 meetri kõrgust mobiilsidemasti.

Projekti elluviimiseks andis tõuke Vormsi saare ja selle ümbruse küllaltki kehvas seisus mobiilsidelevi ja see mõjutab tänasel päeval otseselt saare arenguperspektiive. Kehv sideteenus mõjutab ühenduse pidamist saare majapidamistega, samuti nii elukorralduslike kui ka elutähtsate teenuste kättesaadavust ning laiemalt elu- ja töökohavalikut. Antud projektiga on soov seda puudujääki oluliselt parandada.

Sidemastide paigutuse seisukohast sobivate valla omanduses olevate kinnistute puudumisel on vald leidnud kaks eraomanduses olevat kinnistut, ühe saare lääne- ja teise idaosas ning sõlminud omanikega eellepingud nende pikaajalisele rendile võtmiseks.

Läbi on viidud riigihange ning sõlmitud leping ettevõttega Enersense AS, kes teostab nii projekteerimis- kui ka ehitustööd. Ettevalmistavad tööd on plaanitud k.a. kevad-suvisesse perioodi ja plaan näeb ette 2024.a. lõpuks taristu rajamine lõpule viia.

Paralleelselt käivad läbirääkimised mobiilsideettevõtetega,  saavutamaks kokkulepped operaatorite seadmete mastidesse paigaldamise tingimuste osas. Läbirääkimiste üks eesmärke on ka kulude katmise tagamine selliselt, et mobiilside parendamine ei saaks koormaks valla eelarvele.

Projekti maksumus on kokku 258 500 eurot, millest toetuse summa on 193 875 eurot ja omafinantseering 64 625 eurot.

Vormsi