Vormsi valla eelarvest projektitoetuste eraldamise konkursi avamine (tähtaeg 20.03.2021)

Neljapäeval, 01.04.2021 Vormsi valla eelarvest projektitoetuste eraldamise konkursi avamine, taotluste esitamise aeg on 20.05.2021

Lisainfo ja taotluse vorm:

https://www.riigiteataja.ee/akt/408072020040

Taotluse vorm: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4080/7202/0040/toetuse_taotluse_vorm.pdf#

Vormsi