Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek toimus 07.12.2020 kuni 24.01.2021. Avaliku väljapaneku ajal tegi Vormsi Vallavalitsus ettepaneku kohalike inimeste kaasamiseks korraldada avalik arutelu.Avalik arutelu toimub veebikeskkonnas Microsoft Teams lingi kaudu 9. aprillil 2021 algusega kell 14. Avalikul arutelul tutvustame laekunud ettepanekuid ja Keskkonnaameti seisukohti ettepanekutele. Ootame osalema eelkõige maaomanikke ja teisi Vormsi saare elanikke.

Koosolekul osalemise soovist palume teada anda e-posti teel (elle.puurmann@keskkonnaamet.ee) ning eelregistreerunuile saadame osalemiseks koosoleku lingi hiljemalt 9. aprilli hommikul. Lingi koosolekuga liitumiseks lisame ka vähemalt üks päev enne koosolekut SIIA.

Avalikul väljapanekul olnud eelnõu, seletuskirja ja kaardiga saab uuesti tutvuda SIIN.

Lisainfo: Elle Puurmann, 517 4811, elle.puurmann@keskkonnaamet.ee.

Vormsi