Vormsi vald müüb enampakkumise korras saagimata ümarpalki

Saagimata ja küttepuuks sobiv ümarpalk asub  Hullo  külas  Kooli  kinnistul  (katlamaja  kõrval,  kinnistu  nr  2948132,  katastritunnus 90701:002:0392).

Pakkumised märgusõnaga „Küttepuud“ tuleb soovijatel esitada Vormsi Vallavalitsusele aadressile Külamaja, Hullo  küla, Vormsi vald, Lääne maakond, 91301  kinnises ümbrikus hiljemalt 12.07.2024  kell 10:00

Enampakkumise tingimused:
– enampakkumise alghind on 265 eurot;
– enampakkumise tagastamatu osavõtutasu on 2,65 eurot;
– enampakkumise tagatisraha on 26,50 eurot. Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse  müügileping,  muutub lepingujärgseks  makseks. Teistele isikutele tagastatakse tagatisraha seitsme tööpäeva  jooksul  pärast  enampakkumise  tulemuste kinnitamist.

Pakkumine peab sisaldama järgmist:
– pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
– nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
– dokumendid enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta  (osavõtumaks ja tagatisraha tasuda Vormsi Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE702200001120170356);
– lisaks numbritele sõnadega väljendatud pakkumise summat.

Pakkumine peab olema allkirjastatud ja kui allkirjastajaks ei ole ettevõtte esindaja, tuleb lisada ka esindaja volitusi tõendav dokument.

Enampakkumisel osaleja kinnitab pakkumist tehes, et on soetatava materjali üle vaadanud, on teadlik selle seisukorrast ja kogustest, ei oma seoses materjali seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja on nõus vallavara omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Pakkumised avatakse 12.07.2024 kell 11:00 Vormsi Vallavalitsuse ruumides aadressil Külamaja, Hullo küla, Vormsi vald, avamisel võivad viibida pakkujad või nende esindajad.

Enampakkumise võitjaks tunnistatakse pakkuja, kelle poolt pakutud ostuhind on kõige kõrgem. Ostjal  on  kohustus  puud  Kooli  kinnistult  ära  toimetada ühe nädala  jooksul peale müügilepingu sõlmimist.

Pakkumise tingimustega saab tutvuda Vormsi valla veebilehel www.vormsi.ee.

Infot  müüdava  vara  ja  enampakkumise  tingimuste  kohta  saab Vormsi  Vallavalitsuse  majandus-  ja haldusspetsialistilt Andres-Andi Sarv (tel +372 5141418, e-post andres@vormsi.ee).

 

Vormsi