Vormsi uue vallavolikogu liikmete registreerimine

Vormsi valla valimiskomisjoni otsus 9. novembrist 2021 nr 19-2/6/2021

Vormsi Vallavolikogu liikmete registreerimine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lõigetest 1 ja 3 ning võttes aluseks 17. oktoobril 2021. aastal toimunud volikogu valimiste valimistulemused (valimistulemuste protokoll 18.10.2021), Vormsi valla valimiskomisjon

otsustab:

1. Registreerida 17. oktoobril 2021. aastal toimunud kohalike omavalitsuste volikogude valimistel valitud Vormsi Vallavolikogu liikmed:

1.1. JAAK KAABEL
1.2. ARVO ALLIK
1.3. ALGOR STRENG
1.4. KATA VARBLANE
1.5. HEINO PAULUS
1.6. IVO SARAPUU
1.7. MADLI TARJUS

2. Valimiskomisjoni otsus avalikustada valla veebilehel 09. novembril 2021. aastal.

3. Vormsi Vallavolikogu liikmete volitused algavad otsuse avalikustamisele järgneval päeval, so 10. novembril 2021. aastal.

4. Otsus jõustub allakirjutamisega 09. novembril 2021. aastal.

5. Kui huvitatud isik leiab, et valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, võib ta esitada kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile. Kaebus tuleb esitad kolme päeva jooksul arvates käesoleva otsuse tegemisest.

Eidi Leht
Valimiskomisjoni esimees

Vormsi