Vormsi teemaplaneeringu menetlemise lõpetamine ilma seda kehtestamata

Vastavalt Vormsi vallavolikogu otsusega 17. detsembrist 2021 nr 9 lõpetada 30.04.2012 volikogu otsusega nr 9 algatatud teemaplaneeringu (Vormsi valla üldplaneeringu maakasutuse põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneering) menetlemine ilma seda kehtestamata.

Vormsi