Töötukassa teabepäev Vormsi tööandjatele ja inimestele 13. jaan

Eesti Töötukassa Läänemaa osakonna TEABEPÄEV on neljapäeval, 13. jaanuaril kell 10-11.30 Vormsi Rahvamajas.

 1. Anname ülevaate tööturu olukorrast.
 2. Tutvustame töövahendusportaali ja tööjõuvajaduse baromeetri võimalusi.
 3. Jagame infot tööandjatele suunatud teenustest:
  • tööpraktika,
  • palgatoetus,
  • koolitustoetus tööandjale,
  • alaealise töötamise toetus,
  • sotsiaalmaksu hüvitamine vähenenud töövõimega töötaja eest.
 4. Teenused vähenenud töövõimega inimestele.
 5. Tutvustame töötukassa võimalusi töötavatele inimestele.

Oodatud on kõik huvilised – tööandjad, töötavad, mittetöötavad, vähenenud töövõimega inimesed, puuetega laste vanemad jt.

Teabepäeval saab küsida ja uurida infot just enda vajadusest lähtuvalt.

Infot jagavad ja küsimustele vastavad töötukassa spetsialistid:

 • Anne Järv, juhtivkonsultant
 • Regina Triebstock, tööandjate konsultant
 • Hele Vilbas, juhtumikorraldaja

NB! Tulenevalt COVID olukorrast, palume kõigi tervise hoidmise kaalutlusel kanda maski (saab kohapeal).

Eesti Töötukassa Läänemaa osakond

minukarjäär.ee

töötukassa.ee

 

Vormsi