Vormsi-teemaliste lõputööde kaitsmine Tallinna Ülikoolis

Tallinna Ülikooli Humanitaarinstituudis kaitstakse täna, 2. juunil kahte Vormsiga seotud bakalaureusetööd: piirivalvest ja saare maastike muutumisest.

Marten Rõuk käsiteb oma töös “Vormsi piiritsoon ja piirivalvurid 1970-1992” (juhendajad Uku Lember, PhD ja Airi Uuna, MA) nõukogude võõrvõimu teemat Vormsil, aga muu hulgas  kohaliku kogukonna erinevaid suhteid piirivalvega. Töö uudsus ja põnevus seisneb selles, et tuginetakse ka suulistele allikatele ja talletatakse niimoodi dokumentides mittekajastuvat ajalugu. Allikate hulgas on saareelanikud või saarega ja piirivalvuritega isiklikult  seotud inimesed Jonne Berggren, Toivo Hokkonen, Ants Varblane, Tatjana Russakova, Ellen Antš jt.

Hanna Maria Laaspere bakalaureusetöö “Kadunud või ümberkirjutatud Vormsi? Vormsi saare maastiku muutused nõukogude perioodil” (juhendaja prof Kersti Markus) uurib, millised muutused on toimunud Vormsi  saare maastikus peale rannarootslaste sunniviisilist lahkumist 1944. aastal, millised maastiku muutused ja kihistused tõi omakorda kaasa nõukogude võim ja millised varasema kultuuri ja aja sümbolid säilisid, aga  ,,kirjutati ümber“ võrreldes varasema funktsiooniga või ,,kustutati“  maastikust sootuks uue perioodi saabudes.

Hanna Maria Laaspere vaatleb seda oma töös nelja maastikulise elemendi näitel – kirik, piirivalvekordon, ühismajand ja  külad,  sest nendes vastandub traditsiooniline (kirik, külad ja talud) ja  uuem Vormsi (ühismajand, piirivalve). Ta kirjeldab, millised muutused on toimunud ja  arutleb, mida või keda need sümboliseerivad või kuidas maastikuelemendid on saanud uutmoodi tähenduse uue ühiskondliku korra raames.

Mõlemad üliõpilased on seotud Vormsi Talumuuseumis 2020 avatud näituse “Vormsi elu fotodel 1945-1990” loomisega Tallinna Ülikooli ELU projekti raames ning oma töid innustusid kirjutama just tänu selle näituse koostamisele.

Varasemalt on saarest ja selle uuemast ajaloost kirjutanud oma üliõpilastöid Vormsiga seotud raamatukogu töötaja Külli Kivi ja Suuremõisa inimene, saare pikaaegne sotsiaaltöötaja Riima Koch, on ka  töid saare loodusest ja rannarootslaste ajaloost.

Suur tänu vormsilastele koostöö eest: ainult nii sünnivad uued teadmised Vormsi ajaloost!

Barbi Pilvre
TLÜ ELU projekti “Vormsi elu fotodel 1945-1990 juhendaja

Vormsi