Vormsi metsa- ja maaomanikud arutlevad kogukonnametsa teemal

27.- 29. juulini Vormsi saarel toimuva Suure Rootsi Päeva 2019 ja Olavipäeva pidustuste raames toimub 27. juulil kell 14.00 – 18.00 maa- ja metsaomanike infopäev, mis algab Vormsi rahvamajas ja lõpeb ringkäiguga metsas.

Kogu info edastatakse nii rootsi kui ka eesti keeles.

Keskkonnaamet annab ülevaate looduskaitsekorraldusest Vormsil ja Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise kavatsusest.

Metsapäevalised saavad ülevaate Vormsi metsadest: kuidas on saarel metsad tekkinud, milline on nende vanuseline ja tüübiti jagunemine ning kuidas nad võivad tulevikus välja näha. Koos teiste väikesaarte maa- ja metsaomanikega arutatakse ühiselt erinevaid võimalusi, kuidas saarte kogukonnad saaksid rohkem kaasa rääkida metsade majandamiseks vajalike otsuste tegemisel. Lõpuks aga minnakse ringkäigule Hullo küla metsa, et räägitule ka looduses kinnitust saada.

Suure Rootsi Päeva 2019 ja Olavipäeva korraldajad on Vormsi vallavalitsus ja Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus koos Vormsi koguduse, Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse, Rannarootsi Muuseumi, Vormsi Kodukandiühinguga, Rootsi Hariduse Selts Rootsis ja Läänemaa Metsaühistuga.

Täpsema Rootsi Päevade 2019 kava leiate siit
https://vormsi.ee/vormsi_events/rootsi-paevad-ja-olavipaev/

Vormsi