Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaamet teatab, et kavas on muuta Vormsi maastikukaitseala kaitse-eesmärke, kaitsekorda ja tsoneeringut. Seoses välispiiri muutmisega muudetakse ka Väinamere hoiuala piire. Võrreldes ala kaitse alla võtmise ajaga, on nüüdseks saadud uusi teadmisi kaitseala loodusväärtustest ja muudatused on vajalikud loodusväärtuste kaitse tõhustamiseks, eelkõige metsaelupaikade ning I ja II kaitsekategooria liikide kasvupaikade pikaajaliseks säilimiseks, samuti rändveelindude koondumispaikade kaitseks.
Keskkonnaametis on ette valmistatud Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsus, millega saab tutvuda teate allosas, Keskkonnaameti Haapsalu kontoris ja Vormsi vallamajas.Ootame põhjendatud ettepanekuid väljatöötamise kavatsuse kohta hiljemalt 31.05.2019 aadressil Kiltsi tee 10 Haapsalu 90403 või info@keskkonnaamet.eeAvalik arutelu toimub 14.06.2019 kell 11.30 ja 27.07.2019 kell 14.00 Vormsi rahvamajas.

Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus keskkonnaministrile kaitse-eeskirja muutmise menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneval avaliku väljapaneku perioodil, mis eeldatavasti toimub järgmise aasta esimeses pooles.

Lisainfo: Elle Puurmann, 472 9430, elle.puurmann@keskkonnaamet.ee.

Väljatöötamise kavatsus (3.57 MB, PDF)

Vormsi