Vormsi Lasteaed-Põhikool pakub tööd

Vormsi Lasteaed-Põhikool ootab oma meeskonda logopeedi ja õpetajaid.

Logopeed (0,3 koormusega)

Kandidaadilt ootame erialast kvalifikatsioonile vastavat haridust, väga head suhtlemisoskust, valmisolekut töötada nii lasteaia- kui põhikooliealiste lastega. Kasuks tulevad eripedagoogilised kompetentsid.

Järgmiste õppeainete õpetajaid (osakoormusega):

  • töö- ja tehnoloogiaõpetus
  • kehaline kasvatus
  • käsitöö ja kodundus
  • eesti keel ja kirjandus
  • vene keel
  • inimeseõpetus
  • loodusõpetus
  • bioloogia
  • geograafia
  • lasteaia muusika- ja liikumisõpetajat

Kandidaatidelt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, häid erialaseid oskusi, head suhtlemisoskust, valmisolekut töötada liitklassidega/ liitrühmaga.

Tööleasumise aeg: 1. september 2022

Avaldust, haridust tõendavate dokumentide koopiaid ja CV-d ootame hiljemalt 15. maiks aadressil kool@vormsi.ee.

Lisainfo tel 5302 5275

Vormsi