Vormsi Lasteaed-Põhikool Läänemaal Vormsi saarel otsib

Vormsi Lasteaed-Põhikool Läänemaal Vormsi saarel otsib

*lasteaiale ja koolile logopeedilise, võimalusel ka eripedagoogilise teenuse osutajat.

Teenuse osutamine sisaldaks eelkõige regulaarset tegevust lastega kohapeal, lastevanemate ja õpetajate nõustamist, eeldatav maht 1 tööpäev nädalas. Täpne teenuse osutamise korraldus kokkuleppel.

Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel.

 

*vene keele õpetajat (koormus 9-11 tundi nädalas, tunnid võimalik paigutada 2 päevale nädalas);

* muusikaõpetajat (koormus 4 tundi nädalas , tunnid võimalik paigutada 1 päevale nädalas);

* rootsi keele õpetajat (koormus 4-6 ainetundi ja 2 ringitundi nädalas);

* lasteaia muusika- ja liikumisõpetuse õpetajat (muusika 2 korda nädalas, liikumine 2-3 korda nädalas).

Pakume võimalust panustada ainulaadse väikesaare kooli arengusse, paindlikku töökorraldust, võimalust töötada ja elada Vormsil.

Kandidaatidelt häid erialaseid oskusi, head suhtlemisoskust, valmisolekut töötada liitklassidega/ liitrühmaga. Kasuks tuleb eelnev pedagoogiline töökogemus.

Tööleasumise aeg: 3. jaanuaril 2023.

 

Avaldust, haridusttõendavate dokumentide koopiaid ja CV-d ootame hiljemalt 12.detsembriks aadressil kool@vormsi.ee. Lisainfo tel. 53025275.

 

Vormsi