Vormsi kool sai juurde neli talharpat

Selle aasta mais ja suvel oli meie meistril Algor Strengil kõvasti tegemist lisaks muule ka pillide valmistamisega. Kuna hiiu kandle ringi lapsed vajavad harjutamisteks ja koosmängimisteks rohkem pille, siis sai see palve ka projketitaoltus ekujul Rahvakultuuri Keskusele edasi antud. Koolil oli tänu Age Kõiveeri tegevusele 2 pilli juba olemas ja MTÜ Vormsi Kultuuriühingu kaudu on soetatud ka kõige väiksem pill, mis sobib lasteaia lastele, kuid puudust tunti just eri suuruse ja keelte arvudega veidi suurematest pillidest, mis koolilastele sobiksid. Õnneks Rahvakultuuri Keskus meid ka toetas 100%-liselt.

Pillimeister Algor Streng: „Esimene talharpa sai mai lõpuks ilusti valmis. kahjuks küll saime rahastuse alles mais teada, pilli ehitamine võtab aega. Emadepäeva ühisel lõpukontserdil, kus lapsed oma hiiu kandle lugudega kõik välja tulid, seda veel kasuta ei saanud. Pill ise on valmistatud ühest puust, kuusest, millele peale liimitud sama puu tihedate aastarõngastega kõlakaas. Virblid on lepast, muud jubinad tammest, kõlapulk kuusest. Jõhve oleme varem lasknud kammida kohalike hobuste sabadest, seekord pärinevad need Mongooliast. Pill sai peitsitud mustaks ja kinnistamiseks kaks korda õlitatud. Pill vajab sissemängimiseks veidi aega, korrektse häälestusega mängimist, siis mõne aja pärast kaotab nö murdeea helid. Ajapikku puit muutub kalgimaks, regulaarse mängu ja hoolitsuse tagajärjel ilusamini ja kõvemini kõlavamaks.“

Ülejäänud 3 pilli valmisid napilt enne augustikuist hiiu kandle laagrit, ning meie lapsed saidki nei

d õnneks juba kasutada.

„Pillidele sai sanglepast kõlakast, kuusest kõlalaud, vahtrast virblid. Jõhvid hobusesabakarvadest. Üks 3-keelne on tammest, kaks natukene suuremat, 4-keelset, on sobivad ka täiskasvanutele mängimiseks. Lisaks tellisime Hiiumaalt Toomas Tuulikult sobivad kotid, et pille paremini hoida,“ kirjeldas Algor.

Kultuuri- ja noorsootöö spetsialist

Tatjana Sääs

Vormsi