Veebikärajad: piletisüsteemi muutmist Sviby-Rohuküla liinil tasub katsetada

Oktoobri alguses toimusid veebikärajad Vormsi ja mandri vahelise praamiühenduse teemadel. Kuigi küsimusi ja probleemitõstatusi on olnud erinevaid, keskendusime sellel korral piletisüsteemile.

Vormsi Vallavalitsuse peamised seisukohad praamiühenduse parandamiseks  on seotud kiire ja vajadustele vastava sõidugraafiku tihendamise, piletimüügitingimuste korrigeerimise, suurema reisikindlusega saare püsielanike sõidukitele suunaga mandrilt koju, tagasiside saamisega reisijatelt  ja sellega arvestamisega ehk kliendirahulolu puudutav. 

Transpordiameti, Kihnu Veeteede ja Vormsi Vallavalitsuse vahel peetud arutelude tulemusena on jõutud tõdemuseni, et osaliselt võivad probleemid leida lahenduse muutes Vormsi liinil kasutusel olevat piletiostusüsteemi.

Andres Laasma, Kihnu Veeteede tegevjuht tutvustas Kihnu kogemust: keskmiselt on nii Kihnu kui Vormsi praamile kalkuleeritud kohti 28 autole. Kui Vormsi reisijatel on täna võimalik broneerida nendest 22 ja 6 jääb üldjärjekorrale, siis Kihnu praamile saab broneerida ka viimased 6 kohta erisusega, et need 6 on vaid saare elanikele. Samamoodi on reisijatega – viimaseid pileteid saavad osta eelmüügist vaid kohalikud inimesed. Kui saareelanikud viimaseid pileteid ei vaja, jäävad kohad kõigile huvilistele üldjärjekorra alusel. 

Kui Kihnus on suurem probleem reisijapiletitega, siis Vormsi liinil on puudu just autokohtadest. Teiseks on Vormsi eripäraks raskeveokid. Viimases osas on hästi toiminud kahel viimasel aastal kasutatud lahendus, kus rohkema reisijatearvuga reisidel on suvehooajal raskeveokitele piirang. Üldjärjekorrast saab praamile enamasti 8-10 autot, kuigi broneerimissüsteem arvestab 6 autoga. 

Kui minna üle uuele süsteemile, siis jaguneksid 28 autokohta järgmiselt:  22 (kõigile soovijatele broneerimiseks) + viimased 6 (vaid saare elanikuna registreeritud autojuhtidele). Tõenäoliselt jääb igal reisil veel 1-3 autole ruumi, nendele saab jätkuvalt tavapärase üldjärjekorra kaudu. Kohaliku auto koha saab osta kuni 30 minutit enne praami väljumist, seejärel lähevad piletid üldmüüki. 

Süsteem kõiki muresid ei lahenda, kuid Ingvar Saare selgitas, et Kihnu liinil on muudatus end igati õigustanud – saareelanikel on eelis viimaste piletite ostmisel, veebilehelt kohtade olemasolu kontrollides näitab see paremini tegelikku võimalust praamile pääseda, enamasti jäävad mõned kohad vabaks ka neile, kel on vaja ootamatult sõita. 

Toimus diskussioon sellest, kas kohalikele autodele broneeritavaid kohti peaks olema 6 või 8. Kuna esimese 22 autokoha eelmügist ostuks on nii külalistel kui saareelanikel võrdsed võimalused, on mõistlik esialgu katsetada 6 koha reserveerimisega. Kui aga kogemus näitab, et saareelanike koju jõudmiseks on vaja rohkem kohti nö kõrvale panna, saab proportsioone muuta. 

Küsimused ja vastused: 

  • praamile on nähtud ette võimalus 2. korruse ehitamiseks, kas seda oleks võimalik teha? Autorõdu ehitamine hakkaks mõjutama praami raskust. Vajalik ka riigi poolt projekteerimise algatamine.
  • miks ei saa kasutada saareelaniku soodustust ostes pileti autole ilma juhita? Kas soodustust saaks kasutada ka rendiautoga saarele sõites? Hetkel kehtestatud soodustused seda ei võimalda. 

Leiti, et . . . 

  1. Alustada tuleks uue piletimüügisüsteemiga esimesel võimalusel. Nii Vormsi vallavalitsus kui Transpordiamet peavad kooskõlastama üldtingimused, vajalik on piisav teavitustöö, et muudatused oleks enne nende kasutuselevõttu saareelanikele teada. 
  2. Saareelanikele mõeldud soodustused võiksid laieneda ka rendiauto kasutajatele või autole ilma juhita. Alustada tuleb tingimuste muutmiseks läbirääkimisi ministeeriumi/ministriga. 

AS Kihnu Veeteed esitaski Vormsi vallavalitsusele kooskõlastamiseks Sõitjate ja sõidukiteveo tüüptingimused Sviby-Rohuküla laevaliinil 2022. Kes soovib Vormsi seisukohtades kaasa rääkida, siis ettepanekud ja kommentaarid on teretulnud hiljemalt reedeni, 28.10 aadressil maris@vormsi.ee

Vormsi