Väikelaevajuhtide koolitus koju kätte

Väikelaevajuhtide koolitus algab 16.03, toimub laupäeviti ja pühapäeviti, kolmel nädalavahetusel, Vormsi koolituskeskuses. Koolitus jaguneb teooriaks ja praktikaks. Teemadeks on navigatsioon, merepraktika, merepääste, meteroloogia jpm. Praktikas toimub sõit merel nii purjejahi kui kaatriga. Maksumus 325 eurot.

Peale VLJ koolitust võimalik läbida ka SRC (Short Range Certificate- Raadiosideoperaator) koolitus 100€. Võimalik ka võtta osa ainult SRC koolitusest.

VLJ koolitus ei ole teada olevalt kunagi koju kätte tulnud ja väga tõenäoliselt ka lähiaastatel ei tule. Sõber kaasa, sest seltsis on segasem!

Koolitajad:
Tauri Tiitso – Pärnu Merenduskeskuse juhataja. Lõpetanud Eesti Mereakadeemia Merekooli Tüürimehe erialal.
Karl Kuuse – Pärnu Merenduskeskuse õpetaja. Lõpetanud Eesti Mereakadeemia Merekooli Tüürimehe erialal.
Koolitusi oleme teinud üle Eesti järjepidevalt. Oleme koolitanud Politsei ja Piirivalve ametit, vabatahtlikke merepäästjaid, eraisikuid.
VLJ koolituse lõpus on teooria ja praktika eksam, nende edukal läbimisel saab koolitatav maanteeameti poolt väljastatava väikelaevajuhi tunnistuse, kehtivusega 10 aastat
SRC-Eksami positiivsete tulemuste põhjal väljastab Veeteede Ameti diplomeerimise büroo vastava tunnistuse.
Vormsi