Kutse volikogule

Vormsi Vallavolikogu 8. koosseisu 16. istung toimub esmaspäeval 25. veebruaril 2019. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.

Päevakord:
1. Eelnõu: Vormsi Vallavolikogu 2018. aasta 29. jaanuari otsuse nr 1 muutmine (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu- ja majanduskomisjoni.
2. Vormsi valla 2019. aasta eelarve teine lugemine (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu- ja majanduskomisjoni.
3. Eelnõu: Vormsi valla esindaja määramine Eesti Saarte Kogu eestseisusesse (ettekanne Ivo Sarapuu).
4. Info.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56

7. päevast pärast istungi toimumist.

,

Vormsi