Ülevaade Vormsi vallavalitsuse töötajatest

Alates aprillist on Vormsi vallavalitsuse töökorralduses muudatused. Vallavalitsuses on koos vallavanemaga kümme töötajat. Kes millega tegeleb ja millistes küsimustes kelle poole pöörduda?

Infojuht hoolitseb selle eest, et kõik pöördumised, päringud, vastamist vajavad kirjad jõuaksid vallas õige töötajani ning vajalik info jõuaks vallaelanikeni. Tema hoole all on dokumendiregister, veebileht ja Vormsi uudised nii veebis kui paberil. Infojuht on Egon Erkmann. Egon vastab telefonile ning täidab ülesandeid, mis aitavad valla töötajate tegemisi tervikuks siduda.

Kultuuri- ja kogukonnaspetsialisti peamiseks tööks on senine kultuuri- ja noorsootöö, millele on lisandudnu koostöötegevused kogukondadega. Eda Leesalu hoole all on Vormsi kultuuri- ja spordiaasta kavandamine ning selle alusel sündmuste plaanimine, noortetoa töö korraldamine ning koostöö koordineerimine nii valla ja teenusepakkujate kui seltsidega. Eda aitab korraldada ka täiskasvanute koolitusi ning ühistegevust.

Sotsiaaltööspetsialisti hooleks on korraldada toetused ja teenused, mida Vormsi valla elanikud vajavad igapäevaseks toimetulekuks, samuti abi ettetulevate probleemide lahendamiseks. Meeme Veissoni poole võib pöörduda kõigi murede ja küsimustega ning ta aitab leida neile lahenduse kuni juunini, mil loodetavasti liitub meeskonnaga veidi laiema töövaldkonnaga sotsiaaltöö- ja haridusspetsialist.

Ehitusspetsialisti ülesanne on koordineerida ja korraldada ehitusalast tegevust vallas. Riina Nedzelskiene annab nõu kuhu ja kuidas ehitada või rajada saab, annab loa kui on vaja puurkaevu, nõustab detailplaneeringute ning projekteerimise küsimustes. Samuti tegeleb ta valla hoonete korrashoiu ja ohutusega.

Saarevaht Aivar Nõva hoiab silma peal kogu saarel, jälgides teede ja avalike alade korrashoidu ning avaliku ruumi korda.

Vallasekretär Eidi Leht täidab nüüd ka volikogu sekretäri rolli. Tema vastutab, et Vormsi valla otsused ja lepingud oleksid õiguspärased ning rahvastiku- ning aadressiregister kajastaks õigeid andmeid. Eidi hoolitseb ka Vormsi valla dokumendiarhiivi eest.

Vormsi valla raamatupidaja on Ilona Laur, puhtuse eest hoolitseb Pille Põder ning hooldustehnikuna (tehnilised hooldus- ja remonidtööd)  asus aprilli alguses tööle Ardi Ilves.

Aprillis-mais toimuvad konkursid kahele täitmata ametikohale: otsime jätkuvalt majandus- ja arendusspetsialisti, samuti ootame pakkumisi sotsiaaltöö- ja haridusspetsialisti kohale. Koostöös Kihnu ja Ruhnuga soovime leida keskkonna- ja planeeringuspetsialisti, kelle hooleks saaks väikesaarte planeeringud.

Maris Jõgeva
Vallavanem

Vormsi