Töötukassa teabepäev Vormsi tööandjatele ja inimestele 28. aprillil

Eesti Töötukassa Läänemaa osakonna TEABEPÄEV on neljapäeval, 28. aprillil kell 10-11.30 Vormsi Rahvamajas.

Suvehooaeg on varsti algamas – teabepäev on abiks nii hooajalist kui aasta läbi tööd pakkuvale ettevõtjale ning samuti tööd otsivatele inimestele.

Töötukassa spetsialistid jagavad infot tööandjatele suunatud teenustest:

  • tööpraktika,
  • palgatoetus,
  • koolitustoetus tööandjale,
  • alaealise töötamise toetus,
  • sotsiaalmaksu hüvitamine vähenenud töövõimega töötaja eest.

Samuti tutvustab töötukassa võimalusi töötavale inimesele ja annab ülevaate vähenenud töövõimega inimeste teenustest. Lisaks saab ülevaate tööturu olukorrast, töövahendusportaali ja tööjõuvajaduse baromeetri võimalustest.

Oodatud on kõik huvilised – tööandjad, töötavad, mittetöötavad, vähenenud töövõimega inimesed, puuetega laste vanemad jt. Teabepäeval saab küsida ja uurida infot just enda vajadusest lähtuvalt.

Infot jagavad ja küsimustele vastavad töötukassa spetsialistid:

  • juhtivkonsultant Anne Järv,
  • tööandjate konsultant Regina Triebstock,
  • juhtumikorraldaja Hele Vilbas,
  • karjäärinõustaja Triinu Karolin.

Olete oodatud!

Eesti Töötukassa Läänemaa osakond

minukarjäär.ee

töötukassa.ee

Vormsi