Üleriigilise planeeringu “Eesti 2050” seminar 19.12

Head Eesti ruumilise arengu huvilised!

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond koos konsultatsioonifirma Hendrikson DGE ekspertidega kutsub Teid 19. detsembril uue üleriigilise planeeringu “Eesti 2050” lähteseisukohtade seminarile.

“Eesti 2050” on riigi ruumilise arengu pikk plaan. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja antakse suuniseid järgnevatele täpsematele planeerimisdokumentidele, samuti on planeering valitsusasutuste ruumilise arengu otsuste aluseks.

19. detsembri seminari eesmärk on tutvustada üleriigilise planeeringu lähteseisukohti ja mõjude hindamise programmi. Üritusel toome välja, milliste teemadega peab planeeringus tegelema, kellega koostöös peaks planeeringulahendus valmima ning milliseid eeldatavaid planeeringu elluviimisega kaasnevaid mõjusid tuleb hinnata. Koos tutvume kaardirakendusega ja arutleme üleriigilise planeeringu kui riigi ruumilise arengustrateegia vormi üle.

Lähteseisukohad ja mõjude hindamise programm aitavad üleriigilise planeeringu koostamise edasist tööd läbi mõelda ning kuna see ei ole eraldi kehtestav dokument, saab ka seminaril toimuva arutelu käigus tekkivaid mõtteid planeeringu koostamisel arvesse võtta.

Seminar toimub 19. detsembril 2023 kell 14-17.00 ministeeriumide ühishoones (Suur-Ameerika tn 1) Tamme saalis. Seminaril saab osaleda ka veebi vahendusel (MS Teamsi keskkonnas).

PÄEVAKAVA:

 • 14.00 – 14.05    Tervitussõnad
 1. Klasen, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonnajuhataja
 • 14.05-14.10       Seminari korralduse tutvustus
 1. Semjonova, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna nõunik
 • 14.10 – 14.20    Üleriigilise planeeringu roll ja olemus
 1. Semjonova, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
 • 14.20 – 15.20     Üleriigilise planeeringu ülesannete ülevaade. Kliima, julgeolek ja turvalisus, asustus. Iga teema järel küsimused-vastused.
 1. Metspalu, Hendrikson DGE.
 • 15.20 – 15.40     Kohvipaus
 • 15.40 – 16.40    Üleriigilise planeeringu ülesannete ülevaade jätkub. Tehniline taristu, liikuvus ja transpordivõrgustik, väärtuslikud maastikud, väärtuslikud põllumajandusmaad ja rohevõrgustik, maapõu ja maavarad.
 1. Metspalu, Hendrikson DGE.
 • 16.40 – 17.00     Kuidas edasi?
 1. Semjonova, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi

Palume eelnevalt registreerida sellel lingilhiljemalt 14.12.2023. Veebiteel osalejatele saadetakse seminari lähenedes MS Teamsi link.

Palume kutset oma organisatsiooni sees võimalike huviliste seas ka jagada.

Lisainfot üleriigilise planeeringu kohta leiab planeeringu veebilehelt: www.yrp2050.ee

 

Planeeringu koostajate nimel,

Anna Semjonova
nõunik
ruumilise planeerimise osakond
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

______________________________
anna.semjonova@agri.ee
58605422
Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / www.agri.ee

Vormsi