Tööpakkumine referent-andmekaitsespetsialist

Vormsi Vallavalitsus võtab täistööajaga referent-andmekaitsespetsialisti.

Tegevusvaldkondadeks on:

Referent-andmekaitsespetsialisti ametikoha eesmärk on kodanike teenindamine ning operatiivse ja korrektse teabehalduse korraldamine Vormsi Vallavalitsuses, sh dokumendiregistri pidamine. Andmekaitsespetsialisti ülesannete täitmine, kogu andmekaisealase tegevuse korraldamine ja jälgimine, isikuandmete kaitsega seotud õigusaktide täitmise kontroll Vormsi Vallavalitsuses ja allasutustes. Referent- andmekaitsespetsialist peab erinevaid registreid.

Vajalik:

1. Eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus suhtlustasemel.

2. Tööks vajalik arvuti kasutamise oskus.

Isiksuseomadused:

Algatusvõime, organiseerimisvõime, koostöövalmidus, hea suhtlemisoskus, pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime, analüüsivõime, korrektsus, viisakus, tasakaalukus, lojaalsus, kohusetundlikkus.

Soovitavalt:

Kasuks tuleb eelnev töökogemus sarnasel ametikohal või vastav erialane haridus.

Kandidaadilt ootame valmisolekut suhelda erinevate inimestega ning koostööoskust ja empaatiavõimet.

Pakume huvitavat ja mitmekülgset tööd, enesetäiendamise võimalust, vajadusel ametikorterit. Tööle asumine esimesel võimalusel, töökoha asukoht Vormsi.

Palume motivatsioonikiri ja CV esitada hiljemalt 31. maiks 2021 Vormsi Vallavalitsusele aadressil: vv@vormsi.ee.

Täpsem info ja ametijuhendiga tutvumine

vallavanem Ene Sarapuu

Mob 56 65 36 68

e-post: ene@vormsi.ee

Vormsi