Kutse volikogule

Vormsi Vallavolikogu 8 koosseisu 34. istung toimub esmaspäeval, 31. mai 2021. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.

Päevakord:

  1. Eelnõu: Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord (ettekanne Ene Sarapuu). 

  2. Eelnõu: Mõisapargi kasutusrendi ja asjaõigulepingu sõlmimiseks loa andmine (ettekanne Ene Sarapuu). 

  3. Eelnõu: Vormsi Vallavolikogu 29. oktoober 2018 otsuse nr 16 muutmine (Vensiku) (ettekanne Ene Sarapuu).

  4. Vormsi valla üldplaneeringu maaskasutuse põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu hetkeseis (ettekanne Ene Sarapuu).

  5. Ülevaade olukorrast Kärre tee ja Mõisaholmi tee osas (ettekanne Ene Sarapuu).

Ivo Sarapuu

Volikogu esimees

NB! Seoses Covid-19 olukorraga ei saa pealtvaatajaid istungi ruumi lubada, istung on jälgitav Vormsi valla veebilehel.

Vormsi