Teade Saxby sadama detailplaneeringu eskiisi avalikust arutelust

Vormsi Vallavalitsus algatas oma 21.novembri 2016 aasta korraldusega nr 24K Vormsi vallas Saxby
külas Saxby sadam katastriüksusel 90701:001:0424 detailplaneeringu koostamise 0,4 ha suurusel alal.
Detailplaneeringu eesmärk on ehituskeeluvööndi vähendamine ajaloolisele asukohale olemasolevale
betoonalusele ühe paadikuuri ehitamiseks merepääste kaatri jaoks, krundi ehitusõiguse ja
hoonestustingimuste määramine, slipi asukoha määramine.
Algmaterjalidega on võimalik tutvuda Vormsi valla kantseleis või Vormsi valla kodulehel
www.vormsi.ee avalik teave http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?type=12&id=140726
Saxby sadama detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda siin https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?
itm=165740
Saxby sadama detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 19.04.2018 kell 9.00
Hullo Koolituskeskuses

Vormsi