Teade Rälbyranna detailplaneeringu eskiisi avalikust arutelust

Rälbyranna detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub neljapäeval 09.juulil 2015 kell 11.00 Koolituskeskuses.

Vormsi Vallavolikogu algatas 30.märtsi 2015.a. otsusega nr 10 üldplaneeringut muutva Rälbyranna detailplaneering, kokku 5,1 ha, mis hõlmab üldkasutatava maa sihtotstarbega Rälbyranna katastriüksust 90701:003:0323, osaliselt Rälby sadama teed 9070005 ja Lautri teed 9070019. Detailplaneeringu eesmärk on ehituskeeluvööndi vähendamine, ehitusõiguse- ja hoonestustingimuste määramine paadikuuridele, merepääste-kalurite hoonele, vaatlustornile, olemasolevatele rekonstrueeritavatele sadamamuulidele, olemasolevale vundamendile kavandatavale grillimis-istumispaigale, slipile, asukoha määramine navigatsioonimärkidele, tuletõrje veevõtukohale, supelranna rajatistele, kuivkäimlatele ja prügikastidele, olemasoleva loodusliku haljastuse kujundamine sadama- ja puhkealale sobivaks, liiklemisskeemi väljatöötamine ja parkimiseks sobiva asukoha määramine.

.

Rälbyranna detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub neljapäeval 09.juulil 2015 kell 11.00 Koolituskeskuses

Rälbyranna detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda Vormsi vallamajas  ja dokumendiregistris Vormsi valla kodulehel:

www.vormsi.ee avalik teave http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?type=12&id=109903

Küsimusi ja ettepanekuid on võimalus esitada e-posti aadressil vv@vormsi.ee või kirjalikult valla kantseleisse.

 

Detailplaneeringu algataja ja korraldaja on Vormsi vallavalitsus.

Lisadokumente saab vaadata Vormsi valla kodulehel:

http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?type=12&id=107500

 
Vormsi Vallavalitsus

Vormsi