Teade Borrby rannaala detailplaneeringu eskiisi avalikust arutelust

Borrby rannaala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub neljapäeval 09.juuli 2015 kell 11.00 Koolituskeskuses.

Vormsi Vallavolikogu algatas oma 25.augusti 2014.aasta otsusega nr 22 detailplaneeringu Vormsi vallas Borrby külas 0,8 ha suurusel Borrby sadam katastriüksusel 90701:001:0420.

Detailplaneeringu eesmärk on planeerida maa-alale puhke-lõkkekohad, kuivkäimla, slipikoha, juurdepääsutee ja parklakoha, maismaal paiknevad navigatsioonimärgid, võimalike kommunikatsioonide asukohad ning ehituskeeluvööndi vähendamine, 5-10 väikeehitise-paadikuuri (kuni 20 m2) asukohad ja hoonestustingimused.

Borrby rannaala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub neljapäeval 09.juuli 2015 kell 11.00 Koolituskeskuses

Borrby rannaala detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda Vormsi vallamajas  ja dokumendiregistris Vormsi valla kodulehel:

www.vormsi.ee avalik teave http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?type=12&id=109896

Küsimusi ja ettepanekuid on võimalus esitada e-posti aadressil vv@vormsi.ee või kirjalikult valla kantseleisse.

Algmaterjalidega on võimalik tutvuda Vormsi valla kantseleis või Vormsi valla kodulehel www.vormsi.ee avalik teave http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?type=12&id=91934
Vormsi Vallavalitsus

Vormsi