Talvine lume- ja libedusetõrje

Vormsi vald korraldab lumetõrjet valla avalikel teedel ja saare erateedel kui need viivad rahvastikuregistri andmetel alalise elukohana kasutatavate kinnistuteni.

Lund asutakse tõrjuma kui kohev lumi on enam kui 10 cm paks, või siis külmunud rööpad vähemalt 4 cm kõrgused. Tööd alustatakse hiljemalt 24 tundi peale lumesaju lõppu, kuid me hoolsad lükkajad hoiavad silma peal ka sellel, et teed oleksid läbitavad nii praamile kui praamilt sõiduks, bussiga kooli, tööle ja tagasi koju sõiduks.

Koduõuesid ja krundisiseseid teid valla tellimusel üldjuhul lahti ei lükata, küll aga võib igaüks soovi korral selles lükkajaga omavahel kokku leppida ja arveldada. Saarel on üksjagu majapidamisi, milles inimesed ei ela kogu nädala jooksul. Sellistel juhtudel on omaniku hooleks anda teenuse pakkujale vajadusest iga kord eraldi  teada.

Oluline:

– lund lükatakse vaid tee alal, lume lükkamisega ei saa kitsaid teid laiemaks muuta

– erateede servades olevad takistused nagu ilupõõsad, puuistikud, kivid, jms peavad olema märgistatud viisil, et need on nähtavad ka pimedal ajal lumekihi paksusest hoolimata. Tee ääred peavad olema mõlemalt poolt vähemalt kahe meetri laiuselt võsast ja puudest puhtad. Kui tehnika lund lükkama ei mahu, seda teha ei saa

– tee kõrval peab olema koht, kuhu lumi lükata

– autosid ei tohi lumelükkamise perioodil tee äärde jätta

Libedusetõrjet teostatakse valla tellimusel üldjuhul vaid parklates, kõnniteedel, bussipeatustes ja prügimajade ees. Suurema libeduse korral eelistatakse maanteelt libeduse tõrjumiseks jääkammi.

Kontaktid:

Lume- ja libedusetõrje eest kannavad Vormsi vallas hoolt:

–  Arvo Allik, 5656 5050.

– Liina Jutt ja Ove Koska

Kui kellelgi on muresid või tagasisidet seoses lume- või libedusetõrjega, palume sellest kindlasti teada anda saarevahile Aivar Nõvale, 517 9318 või vv@vormsi.ee.

 

Vormsi