Suurallika matkaraja taasavamine

Fotod siin: https://photos.app.goo.gl/uVOYMZ7MY2xkCXwp1

Prästvike järve põhjaosas asub esinduslik kooslus allikatest, nendega seotud
veekogudest, metsa- ja sooelupaikadest. Et loodushuvilised saaks tutvuda
selle osaga Vormsi omapärasest loodusest, rekonstrueeriti Allika matkarada.
Nagu nimigi ütleb, viib rada kolme eriilmelise allikani, milledest tuntuim on
Suurallikas. Rajale lisati uus lõik, mida mööda saab Lubjakünka ehk
Raviallikani. See allikas on eriline. Siin ei näe tavalist allikalehtrit, kuna
maapinnast väljuvast veest settib välja allikalubi ja sellest on moodustunud
hoopis väikene küngas. Sellist tüüpi allikad – nõrglubjaallikad – on Euroopas
ja ka mujal maailmas väga haruldased.

Kokku on piirkonnas kümmekond allikat, osad neist avanevad ka Prästvike
järves. Matkarada on 2 km pikk ja seda mööda saab nüüd liikuda igasuguse
ilmaga. Rajale paigaldati neli infotahvlit. Parem vaade avaneb praegu ka
vaatetornist Prästvike järvele, kus roog on eest ära lõigatud. Eriti kevadel on
seal hea aeg lindude vaatlemiseks, kuna neid on siis rohkesti. „Loodame, et
saare elanikele ja külalistele rada meeldi“, ütles Eesti Loodushoiu Keskuse
projektijuht Mart Thalfeldt.

Eesti Loodushoiu Keskus rekonstrueeris matkaraja LIFE Springday projekti
käigus EL LIFE programmi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel. Vormsi
allikad ei olnud projekti ainuke sihtmärk, tegeldi ka Kiigumõisa allikatega
Järvamaal ja Viidumäe allikatega Saaremaal.

Vormsi