Rumporanna detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Vormsi Vallavolikogu võttis 25.09.2017 otsusega nr 14 vastu üldplaneeringut muutva Rumporanna detailplaneeringu, katastriüksusel 90701:002:0335 Rumpo külas 8,6 ha suurusel alal. Detailplaneeringuga on lahendatud kahe võrgukuuri ja kuivkäimla ehitamiseks ehitus-õigus ja hoonestustingimused, on kavandatud uus avalik parkla Vormsi maastikukaitseala külastajate tarbeks ligi 6 sõiduautole kaitseala väravate lähedusse. Väravate juurde rajatakse ümberpööramise plats ja 2 parkimiskohta bussile. Väiksem, 4-kohaline parkla rajatakse lautrikoha kasutajatele Norrenda sadamaaugu juurde. Keskkonnaamet on andnud oma kirjaga 29.01.2018 nr 7-13/17/12707-5 nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks vastavalt koostatud detailplaneeringule.
Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 30.07.– 30.08.2018. Planeeringuga saab tutvuda Vormsi vallavalitsuses esmaspäevast reedeni kl 8–16 ning Vormsi valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=158614
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 7.09.2018 kell 9.00 Koolituskeskuses.

Vormsi