Puutöö päevad Vormsis

25.-26. juulil 2020. toimusid Vormsil puutööpäevad traditsioonilise puutöö meistri Meelis Kihulase juhendamisel.

Kahe päeva jooksul sai teadmisi puudest ja mida kõike nende juures kasutada saab ja tasub ning ka ise esemeid teha. Samuti käidi metsas praktiliselt läbi tegemas kuusejuurte ja kasetohu varumist. Valmisid kahvlid, ummikud, kasetohunõud, kellukesed, noatuped, tuulevurrid.

Meelis Kihulane: “Minu igapäevaseks tegevuseks ongi selle valdkonna uurimine, arendamine ning propageerimine, mis väljendub vanade tehnikate taastamises, sellisel viisil tarberiistade valmistamises ning nende oskuste ja teadmiste edasi andmises.
2018.a avaldasin koostöös ERMiga oma esimese vanu puutöötehnikaid tutvustava raamatu “Vakad, karbid, sõelad”.
Samal aastal valmis ka etnoloog Ants Viirese 100. sünniaastapäevaks ning tema raamatule “Puud ja inimesed” pühendatud samanimelise pealkirjaga näitus, kus on
näidatud meie metsades kasvavate põhiliste puuliikide kasutusvaldkondi endiseaegses majapidamises ning nendega seotud pärimusi. Näitus rändab ringi Eesti
erinevates kohtades ka 2020/2021 aastal.
Lisaks erinevate töötubade tegemisele, kuulutasin aastal 2017 välja ka 2,5 aastat kestva meistriõppe. Pool 2017 aastast oli nn. õpipoisiaeg ning 2018 aasta jaanuarist
hakkas põhiõpe. Õppekava sisaldab lisaks enamike traditsionaalsete puutööoskuste omandamisele ja endisaegsete tarberiistade valmistamisele ka uurimuslikke töid
ning töötubade korraldamist. Õppe eesmärk on omandada vanu puukäsitööga seotud teadmisi ja oskuseid, neid kinnistada ning ka hiljem edasi anda. See viimane oli
ka õppesse vastuvõtmisel üks peamiseid tingimusi.
Valituks osutusid neli õpilast.
Et ka teised sellisest õppevormist aimu saaksid ning samuti oma õpilastele kogemuse andmiseks, osalesime erinevatel laatadel ja korraldasime avalike töötubasid –
Urbanipäevalaadal Urvastes, Uma Peol, Viljandi Folgil, Kaikamäe Suveülikoolis, Bushcraftil ja Mardilaadal
2019 aasta detsembris lõppes ka esimese meistriklassi 2,5 aastane õpiaeg – lõpueksamiga ning poisid tegid ka näituse õppeajal valminud töödest, mis praegu on
ERMis.
2020. aastal kuulutasin uue meistriõppe konkursi, ikka selleks, et hoida elus ja kanda edasi ka sellist käsitöövaldkonda.”

Siin ka galerii

Projekti toetas Eesti Kultuurikapital.

 

Vormsi